Conference lecture and academic presentation

Produksjon av laks i lukkede anlegg. Får vi dette til?

Hardangerfjordseminaret 2015

Handeland, S.;