Conference lecture and academic presentation

Spennende satsing innen havbruk på Sunndalsøra: SFI CtrlAQUA. Den lukkede fasen i lakseoppdrett

Marin Samhandlingsarena. Ålesund, 25. November 2015

Helland, S.;