Konferansebidrag og faglig presentasjon

Toleranse til partikler hos postsmolt

Fremtidens smoltproduksjon. Fjerde konferanse om resirkulering av vann i akvakultur; Sunndalsøra, 2016-10-25 - 2016-10-262016

Holan, Astrid Buran;