Konferansebidrag og faglig presentasjon

Utviklingen innenfor bruk av RAS i norsk akvakultur

Farmers Day, DanAqua; Aalborg, 2015-10-07 - 2015

Holan, Astrid Buran;