Konferansebidrag og faglig presentasjon

Hvordan dokumentere fiskevelferd i lukkede anlegg?

Fremtidens smoltproduksjon - Femte konferanse om resirkulering av vann i akvakultur,; Sunndalsøra, 2018-10-23 - 2018-10-242018

Kolarevic, Jelena;