Media Coverage

Below you will find the latest 20 news stories about CtrlAqua from open sources which does not require subscription.

The list is compiled automatically by Retriever.

Hevder det er klare fordeler å produsere laks på Rjukan

Rjukan Arbeiderblad 30.11.2018 20:42
- Jeg er uenig i argumentene fra enkelte om at Norge ikke må satse for tungt på land eller offshore fordi vi da gir bort våre fordeler.

Forsker for en sunnere fisk

Nofima 30.11.2018 00:59
Hvis fisken er stresset, har den dårligere evne til å hele sår, viser doktorgradsarbeidet til Lene Sveen i Nofima. Sveen disputerer for doktorgraden 30. november 2018 ved Universitetet i Bergen.

Vil produsere større smolt på Smøla klekkeri og settefisk

Kyst.no 22.11.2018 06:00
Smoltprodusenten vil utvikle anlegget til produksjon av større smolt og postsmolt. Kvalitetssjef Maria Sørøy, sier de for tiden har mye utviklingsarbeid på gang.

Årets smoltkonferanse: Sunndalsøra var sentrum for fremtidens akvakultur

Aura Avis 26.10.2018 18:00
Size doesn't matter, this is the place, innledet statssekretær Roy Angelvik fra Nærings- og fiskeridepartementet, da han tirsdag åpnet den femte "Fremtidens smoltproduksjon" på kulturhuset på Sunndalsøra. Sunndalsøra et viktig sted.

Tror landbasert vil være nisje lenge ennå

Kyst.no 25.10.2018 08:00
Sunndalsøra: Han bygger selv et av de største landbaserte anleggene for matfisk i Norge, men tror ikke laksenæringen flytter fullt og helt på land med det første.

DnB: Kjenner til landbaserte prosjekter på til sammen 350 000 tonn

Kyst.no 24.10.2018 13:00
Sunndalsøra: De spådde 114 000 tonn på land i 2019. Det blir ca 8. Nå har DnB skjøvet litt på tidsaksen, men de har også oppjustert volumene betydelig.

- Oppdrettere er svært opptatt av fiskevelferden

Kyst.no 24.10.2018 10:25
En av idéene bak utviklingen av semi-lukkede systemer i sjøen var å beskytte laks mot lusesmitte. Så langt har dette målet blitt oppnådd, og lusen har ikke vært et særlig problem for laks produsert i slike anlegg, slår Nofima-forsker fast.

Novel production systems in the spotlight

The Fish Site 24.10.2018 01:48
The relative merits of conventional, land-based, offshore and closed-containment production systems dominated discussions during the first day of the Fifth Conference on Recirculating Aquaculture, which kicked off in Sunndalsøra today.

Investor excitement over RAS reflected in growing interest for Miami workshop

Undercurrent News 19.10.2018 20:14
When it comes to the recent enthusiasm around land-based salmon production, Norwegian seafood analyst Tone Bjornstad Hanstad likes to quote Bill Gates.

Ble overrasket over hvor interessant lakseskinn kan være

Fiskeribladet Fiskaren 09.08.2018 01:25
Camilla Aadland Journalist Fiskeribladet Tilfeldigheter gjorde at det var dette som ble temaet for doktorgradsarbeidet hennes.

Kampen om EUs forskningspenger

Nordnorsk debatt 06.08.2018 10:35
Verdens største forskningsprogram heter Horisont2020 og ledes av EU. Dette er Europas våpen i kampen mot Kina og USA for å gi næringslivet størst mulig innovasjonskraft.

Slik blir Cermaqs nye lukkede merd

Fiskeribladet Fiskaren 01.08.2018 13:08
Ole Jacob Strønen Riise Den lukkede merden er nesten ferdig og er på plass i Hamarøy kommune i Nordland.

Freshwater Institute ushers in new era of RAS farming

Undercurrent News 22.06.2018 16:48
SHEPHERDSTOWN, West Virginia, US -- For many years in certain parts of Maryland, shoppers at Wegman’s supermarket chain have enjoyed the occasional appearance of Atlantic salmon fillets raised just down the road.

Tre nye forskere til CtrlAQUA

Intrafish 05.06.2018 05:02
Tre nye forskere er i år startet i jobber hos Nofima på Sunndalsøra. Det styrker forskningen ved CtrlAQUA, senter for lukkede anlegg.

Smolt conference scheduled for October

The Fish Site 07.05.2018 14:56
At the event, salmon producers, equipment suppliers, governmental agencies and researchers will present their latest knowledge on: Production in

Kunnskapspåfyll om lukkede oppdrettsanlegg

NTB Info 03.05.2018 06:30
Det er i år ti år siden den første konferansen om resirkulering av vann i akvakultur ble holdt på Sunndalsøra. Den gang snakket vi om resirkulering i settefiskanlegg.

Årsrapport om lukkede anlegg

Nofima 11.04.2018 15:21
I sitt tredje år har forskere, oppdrettere og teknologileverandører i CtrlAQUA-senteret forsket frem ny kunnskap om oppdrett i lukkede anlegg. Kunnskap som vil bidra til å nå senterets ambisjon om å gjøre lukkede oppdrettssystemer til hyllevare.

Jobber med lukket merdteknologi av flere grunner

Kyst.no 11.04.2018 08:00
Siri Vike som er administrerende direktør i PHARMAQ Analytiq, samt sitter i styret CtrlAQUA forteller det er flere grunner til at de er med på utviklingen av lukkede anlegg.

- Det vil bli mer variasjon i oppdrettsnæringen

Fiskeribladet Fiskaren 09.03.2018 07:58
Hun fikk et års tid i Marine Harvest før hun gikk til Nofima. Nå er hun forskningsinstituttets første direktør i Bergen.

Smolt del salmón más grandes no siempre es lo mejor

Aquahoy 05.03.2018 23:13
Noruega.- Investigadores de CtrlAQUA están trabajando sobre la base de una hipótesis de que una fase extendida en las instalaciones de recirculación en tierra mejorará el crecimiento y bienestar de los peces en el mar.