Circular Aquaculture systems – a way to realize blue bioeconomy

Nordiska ministerrådets konferens: Blå bioekonomi – så förverkligar vi potentialen i Malmö, 29-30 maj 2018.

Sundell, K.;