Tidsskriftspublikasjon

Laksens skinn – en levende sensor

Fiskeribladet2017

Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian Renè; Sveen, Lene; Terjesen, Bendik Fyhn;