Tidsskriftspublikasjon

Laksens skinn – en levende sensor

Næringsnytte2017 ; Volume 7. p. 20

Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian Renè;