Tidsskriftspublikasjon

Sedasjon av smolt bør brukes kun når det er høyst nødvendig

Norsk Fiskeoppdrett2019 p. 40

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter;