Konferansebidrag og faglig presentasjon

SFI CtrlAQUA – Forskningsdrevet innovasjon for utvikling av lukkede oppdrettssystem.

Aqkva konferansen Bergen 17. januar 2019; Bergen, 2019-01-17 - 2019-01-172019

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter;