SmoltVision – et nytt analyseverktøy for vurdering av smoltstatus.

Norsk Fiskoppdrett ; Volume 8. p. 16 -17

Hjelle, E.; Handeland, S.O.; Ebbesson, L.; Nilsen, T.O.;