Avdelinger

Arbeidet ved sentret vil være tverrfaglig, siden vi mener at utfordringene lakseoppdrettsnæringen står overfor, ikke kan løses med en rent teknologisk eller biologisk tilnærming. Det vil dermed kunne realiseres viktige innovasjoner gjennom et tett samarbeid mellom tre avdelinger:

Teknologi og miljø

Gjennom et tett samarbeid mellom teknologileverandører, oppdrettsselskaper og FoU-institusjoner vil denne avdelingen fokusere på:

  • ny teknologi innen semilukkede systemer (S-CCS)
  • nye behandlingsenheter og -protokoller i resirkuleringssystemer (RAS)
  • nye sensorsystemer

Avdelingen ledes av dr. Jelena Kolarevic ved Nofima/UiT: jelena.kolarevic@nofima.no

Fiskeproduksjon og -velferd

Denne avdelingen skal arbeide med faktorer som begrenser eller er til skade for laksens fysiologiske systemer i lukkede systemer (CCS), og vil dermed spille en viktig støtterolle i teknologiutviklingen ved sentret. Avdelingen vil bidra med tekniske og styringsrelaterte innovasjoner som:

  • nye databaser over laksens miljømessige og biologiske behov i lukkede systemer
  • nye verktøy for vurdering av kvaliteten på smolt og postsmolt
  • et «sertifikat for robust postsmolt», som vil bli kommersialisert av brukerpartnerne

Avdelingen ledes av dr. Tom Ole Nilsen ved Norce: tnil@norceresearch.no

Forebyggende fiskehelse

I denne avdelingen kommer CtrlAQUAs partnere i samarbeid med politikkutformere til å identifisere utfordringer knyttet til patogener, epizootologi og beskyttelsesmekanismer og etablere nødvendig biologisk kunnskap på feltet. Forsøksarbeidet vil bli koblet til aktivitetene i de to andre avdelingene. Markører og patogener av interesse vil bli identifisert og brukt til utvikling av diagnosetester og vaksiner, som vil bli kommersialisert av brukerpartnerne.

Avdelingen ledes av dr. Lill-Heidi Johansen ved Nofima: lill-heidi.johansen@nofima.no

Opplæring og rekruttering

CtrlAQUA skal ikke bare utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner, men også stå for utdanning og opplæring av unge forskere på et ledende internasjonalt nivå. Denne delen av arbeidet er lagt til avdelingen Opplæring og rekruttering. Vi mener at CtrlAQUA vil kunne være et spennende, innovativt og stimulerende intellektuelt miljø for både studenter, forskere og besøkende. Rekruttering og opplæring av studenter og unge forskere vil være en integrert del av sentrets virksomhet. Studentene vil bli eksponert for en rekke ulike metoder og tilnærminger til sentrale spørsmål innen akvakulturteknologi, fiskebiologi og fiskehelse, der man trekker veksler på både reduksjonistiske og holistiske tradisjoner. Det vil bli utarbeidet studieprogrammer for doktorgradsstudenter innenfor rammen av forskerskolene ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen (UiB) og Institutt for kjemi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Avdelingen ledes av dr. Sigurd Stefansson ved UiB: sigurd.stefansson@uib.no

Xiaoxue Zhang er en av 15 stipendiater som skal ta sin PhD grad i tilknytning til CtrlAQUA senteret. Foto: Per Henning©NTNU.