Senter for forskningsdrevet innovasjon innen oppdrett i lukkede systemer

 

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal legge grunnlag for utviklingen av fremtidens lukkede oppdrettskonsepter. Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks.

 

Se vår engelskspråklige side for mer fyldig og oppdatert informasjon.