Definisjoner

Laks

Laksen vi produserer og forsker på i Norge, er atlanterhavslaks.

Postsmoltstadiet er definert som den første perioden etter at laksen har gått igjennom smoltifiseringen, dvs. gått over fra å være en fisk som er tilpasset ferskvann, til en laks som har utviklet sjøvannstoleranse. Hvor stor laksen kan være før den slutter å være postsmolt, er ikke klart definert. Men i CtrlAQUA bruker vi betegnelsen postsmolt opp til én kilo.

Forskning

Gjennom forskning på laks ved CtrlAQUA arbeider vi sammen mot et felles mål. Vi utvikler teknologiske og biologiske innovasjoner som kan gjøre lukkede oppdrettssystemer (CCS) til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi.

Vi konsentrere oss om strategiske deler av produksjonssyklusen for atlanterhavslaks, f.eks. postsmoltstadiet.

Lukkede systemer på land

Lukkede oppdrettssystemer på land baserer seg i stadig større grad på resirkuleringssystemer (RAS) som behandler og resirkulerer opptil 99,9 % av vannet.

Slike anlegg har bare minimal direkte hydraulisk forbindelse med omgivelsene og kan fange opp over 98 % av fiskeavfallet. Med resirkuleringssystemer får man mye bedre kontroll over oppdrettsmiljøet enn man får med merder i sjøen, man kan unngå lakselus, og man kan gjenvinne næringsstoffer.

I Norge har landbasert smoltproduksjon i resirkuleringssystemer vokst betydelig, og det er stor interesse også for postsmoltproduksjon i slike systemer.

Semilukkede systemer i sjø

Det utvikles også teknologi for semilukkede systemer i sjø (S-CCS), som gjør det mulig å kontrollere og redusere interaksjonen mellom oppdrettsfisk og det ytre miljøet.

Felles for plattformene som har blitt utviklet, er at vannet som brukes, pumpes opp fra dypet (20–50 m under havflaten), slik at man oppnår en stabil vannkvalitet og unngår patogener og parasitter, som befinner seg nær overflaten.

De semilukkede systemene kan deles inn i tre typer: semilukkede systemer med stive vegger, semilukkede systemer med bøyelige vegger og lengdestrømsrenner.