Om CtrlAQUA

CtrlAQUA utvikler teknologiske og biologiske innovasjoner som kan brukes i strategiske deler av produksjonssyklusen for atlanterhavslaks, og som gjør lukkede oppdrettssystemer (CCS) til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi, og slik bidra til å løse de utfordringene som i dag hindrer havbruksnæringen i å realisere de visjonene myndigheter og andre har for bransjen.

For at næringen skal kunne vokse slik man ønsker, må man redusere miljøvirkningene og fiskedødeligheten, og da er man avhengig av en sterk og vedvarende satsning på forskning og utvikling. CtrlAQUAs bidrag i dette henseendet er å utvikle den teknologien og den kunnskapen man trenger for å etablere produksjon av atlanterhavslaks, i strategiske livsstadier, i lukkede systemer.

Postsmolt av laks. Foto: Terje Aamodt©Nofima.