Fasiliteter

CtrlAQUA tilgang til flere eksisterende, toppmoderne forskningsanlegg som er godt egnet til forskningsoppgavene. Ressursene er dermed klare til bruk fra starten av, og man slipper en lang innkjøringsperiode.

Nofima senter for resirkulering i akvakultur (NCRA)

Et anlegg som er det eneste av sitt slag i Europa, og som brukes til forsøk i liten eller semikommersiell skala (S-CCS og RAS). Anlegget er en del av AquaExcel2020, et system for tverrnasjonal forskertilgang til forsøksfasiliteter.

Det 2300 m2 store anlegget har seks forsøkshaller med til sammen 57 kar på 0,5, 3 eller 100 m3 og fire uavhengige resirkuleringssystemer (karene kan også brukes med gjennomstrømningsvann). Videre har anlegget lab for prøvetaking og kontroll- og møterom. Vannet, som holder en fastsatt temperatur, er enten fersk- eller saltvann eller en blanding. NCRA drives med PLS-styringer med muligheter for ekstern tilgang og kan dermed styres og overvåkes i sanntid.

Senterleder Bendik Fyhn Terjesen fra Nofima og Tom Ole Nilsen fra Uni Reserach tar prøver av fisk i CtrlAQUA-prosjekt ved NCRA. Foto: Terje Aamodt©Nofima.

Industrilaboratoriet i Bergen

Ved Uni/UiB kommer sentret til å bruke Industrilaboratoriet i Bergen (ILAB, ISO-godkjent 9001), et landbasert anlegg med åtte separate laboratorier og mer enn 50 énmeterskar (500 l).

Alle karene er utstyrt med blandekar og har muligheter for styring av temperatur (4–30 °C) og saltholdighet (0–34 ppt). Det ligger et karanteneanlegg ved siden av anlegget som er sertifisert til å gjennomføre forsøk innen både bakterie- og virusutfordringer.

Freshwater Institute (Shepherdstown, Vest-Virginia, USA)

Freshwater Institute (Shepherdstown, Vest-Virginia, USA) har en hovedbygning med kontorer, våtlab, tørrlab for fiskehelse og vannkjemilaboratorier.

Instituttet har 41 kar med gjennomstrømningsvann (0,5–1,5 m3), sju kar i fem systemer med delvis gjenbruk av vann (hvert på 5–11 m3), seks kar i seks replikerte resirkuleringssystemer (hvert på 5 m3) og ett stort kar i et resirkuleringssystem (150 m3).

Marine Harvests forskningsanlegg på Molnes

CtrlAQUA vil ha tilgang til Marine Harvests forskningsanlegg på Molnes, som har et semilukket system av typen Neptun fra Aquafarm Equipment. Her kan vi gjennomføre unike undersøkelser under kontrollerte storskalaforhold.

Neptun-plattformen (størrelse: 21 000 m3) omfatter fire våtoppstilte pumper (til sammen 600 m3/min), som henter vann fra 25 m dybde. Oksygennivået i inntaksvannet oppstrøms for hver pumpe blir kontinuerlig regulert. Fôravfall og avføring samles opp fra senteravløpet og pumpes inn i en utskiller.

Grieg SeaFoods storskala RAS-anlegg i Adamselv

CtrlAQUA har tilgang til Grieg SeaFoods storskala RAS-anlegg i Adamselv.

Anlegget har fire separate resirkuleringssystemer for postsmolt med brakk-/sjøvann, hvert med fire kar. Det samlede volumet ved anlegget er 10 000 m3, og fôringskapasiteten er på 4000 tonn i året. To av resirkuleringssystemene har kar på henholdsvis 2 x 400 m3 og 2 x 700 m3, de to andre på 4 x 700 m3. Temperatur og saltholdighet kan stilles inn for hvert enkelt resirkuleringssystem, og systemene har mikrosiler og MBBR-er («moving bed bioreactors»).

Lerøy SeaFood Groups CCS-testanlegg i Samnanger

Endelig vil sentret ha tilgang til Lerøy SeaFood Groups CCS-testanlegg i Samnanger og et merdanlegg like ved, der man vil kunne sammenlikne tilvekst, velferd og helse i lukkede og tradisjonelle systemer.