Centre for Research-Based Innovation in Closed-Containment Aquaculture

CtrlAQUA in media

Det finnes mange veier mot en stor laks

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond 05.02.2019 11:56

Mot sikrere utsett for laks

Kyst.no 07.01.2019 13:42