Centre for Research-Based Innovation in Closed-Containment Aquaculture

CtrlAQUA in media

- Det vil bli mer variasjon i oppdrettsnæringen

Fiskeribladet Fiskaren 09.03.2018 07:58

Smaller smolts grow quicker at sea

The Fish Site 05.03.2018 13:38

Størst er ikke alltid best i oppdretten

Fiskeribladet Fiskaren 04.03.2018 13:58