Centre for Research-Based Innovation in Closed-Containment Aquaculture

CtrlAQUA in media

Ble overrasket over hvor interessant lakseskinn kan være

Fiskeribladet Fiskaren 09.08.2018 01:25

Kampen om EUs forskningspenger

Nordnorsk debatt 06.08.2018 10:35

Slik blir Cermaqs nye lukkede merd

Fiskeribladet Fiskaren 01.08.2018 13:08

Freshwater Institute ushers in new era of RAS farming

Undercurrent News 22.06.2018 16:48