Centre for Research-Based Innovation in Closed-Containment Aquaculture

CtrlAQUA in media

Årsrapport om lukkede anlegg

Nofima 11.04.2018 15:21

- Det vil bli mer variasjon i oppdrettsnæringen

Fiskeribladet Fiskaren 09.03.2018 07:58